Dupilumab (Dupixent)

Status: Færdigbehandlet (Delvist anbefalet)

Ansøger: Sanofi
ATC-kode: D11AH05
Sygdomsområde:  Lunge- og luftvejssygdomme
Specifik sygdom:  Astma
Anvendelse:  Svær astma
Fagudvalg:  Svær astma
Sidst opdateret: 19. februar 2020

Anbefaling

Godkendt den 19. februar 2020

Medicinrådets anbefaling vedrørende dupilumab som mulig standardbehandling til svær astma

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
28. marts 2019. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
28. marts - 27. juni 2019. 
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
17. september 2019. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
17. september 2019 - 22. januar 2020. 
Medicinrådet har sendt udkastet til vurdering af lægemidlets værdi i høring hos ansøger
4. - 19. december 2019. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
22. januar 2020. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har udarbejdet og godkendt det økonomiske beslutningsgrundlag
19. februar 2020. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
19. februar 2020. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
17. september 2019 - 19. februar 2020. 

Medicinrådet modtog den foreløbige ansøgning den 28. marts 2019, og protokollen blev sendt til Sanofi den 27. juni 2019. Den endelige ansøgning blev modtaget den 17. september 2019. Udvidet fagligt clock-stop fra den 11. december 2019 til den 22. januar 2020. Beslutning om anbefaling blev truffet den 19. februar 2020.

Sagsbehandlingstiden er dermed 16 uger og 1 dag.