Gå til hovedindholdet

Dupilumab (Dupixent)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Sanofi
ATC-kode: D11AH05
Sygdomsområde:  Hudsygdomme Dermatologi
Specifik sygdom:  Astmaeksem/børneeksem Atopisk dermatitis
Anvendelse:  Atopisk eksem (12-17 år)
Fagudvalg:  Atopisk eksem
Sidst opdateret: 24. april 2020

Anbefaling

Godkendt den 24. april 2020

Medicinrådets anbefaling vedrørende dupilumab til behandling af moderat til svær atopisk eksem hos 12-17-årige

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
8. juli 2019. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
8. juli - 29. oktober 2019. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
20. januar 2020. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
20. januar - 18. marts 2020. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
6. marts - 1. april 2020. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
1. april 2020. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har udarbejdet og godkendt det økonomiske beslutningsgrundlag
24. april 2020. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
24. april 2020. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
20. januar - 24. april 2020. 

Medicinrådet har brugt 13 uger og 3 dage på sit arbejde med dupilumab til moderat til svær atopisk eksem hos 12-17-årige.