Daunorubicin / cytarabine (Vyxeos)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Jazz Pharma Ireland Ltd.
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Blodkræft Akut leukæmi
Anvendelse:  Akut myeloid leukæmi
Fagudvalg:  Akut leukæmi
Sidst opdateret: 10. april 2019

Anbefaling

Offentliggjort den 10. april 2019

Medicinrådets anbefaling vedrørende liposomal daunorubicin og cytarabin (CPX-351) som mulig standardbehandling til akut myeloid leukæmi

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 4. maj 2018. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 4. maj - 20. september 2018. 
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 4. januar 2019. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 4. januar - 20. februar 2019. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 13. - 21. februar 2019. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
Behandlet 21. februar 2019. 

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
Behandlet 27. marts 2019. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
Behandlet 10. april 2019. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
Behandlet 4. januar - 10. april 2019. 

Medicinrådet modtog den foreløbige ansøgning den 4. maj 2018. Protokollen blev godkendt af Medicinrådet og sendt til ansøger den 20. september 2018.

Det endelige datagrundlag for Medicinrådets vurdering blev modtaget den 21. december 2018. Medicinrådet vurderede den kliniske merværdi på rådsmødet den 20. februar 2019.

Efter ønske fra ansøger har prisforhandlingerne været udskudt, sådan at anbefalingen først har kunnet finde sted på Medicinrådsmødet den 10. april 2019. Der er har derfor været anvendt clock-stop fra den 20. februar til den 11. marts 2019.

Medicinrådet har gennemført vurderingen på 13 uger.