Cemiplimab (Libtayo)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Regeneron
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Modermærkekræft Malignt melanom
Anvendelse:  Lokalt avanceret og metastatisk kutant planocellulært karcinom
Fagudvalg:  Modermærkekræft og non-melanom hudkræft
Sidst opdateret: 29. april 2020

Anbefaling

Offentliggjort den 23. april 2020

Medicinrådets anbefaling vedrørende cemiplimab som mulig standardbehandling til lokalt avanceret og metastatisk kutant planocellulært karcinom

Anbefalingen blev som version 1.0 godkendt den 22. januar 2020 og revurderet som version 2.0 den 23. april 2020. 

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 21. maj 2019. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 21. maj - 13. august 2019. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 6. september 2019. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 6. september - 11. december 2019. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 4. december 2019. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
Behandlet 11. december 2019. 

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
Behandlet 8. januar 2020. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
Behandlet 23. april 2020. 

Medicinrådet godkendte anbefalingen den 22. januar 2020, og har revurderet anbefalingen på rådsmødet den 23. april. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
Behandlet 6. september 2019 - 22. januar 2020. 

Den endelige ansøgning fra Sanofi blev modtaget den 6. september 2019.

Ansøgningen blev valideret af Medicinrådets sekretariat og den sundhedsøkonomiske del valideret af Amgros. Ansøger har anvendt og fulgt den præspecificerede metode, jf. protokol.

Sagsbehandlingstiden fra endelig ansøgning til anbefaling den 22. januar 2020 er 19 uger og 5 dage (138 dage).