Cabozantinib (Cabometyx)

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: IPSEN
ATC-kode: L01XE26
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Nyrekræft Renalcellekarcinom
Anvendelse:  Nyrekræft
Fagudvalg:  Nyrekræft
Sidst opdateret: 10. oktober 2018

Anbefaling

Godkendt den 10. oktober 2018

Medicinrådets anbefaling vedrørende cabozantinib som mulig standardbehandling til nyrecellekarcinom

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 9. februar 2018. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 9. februar - 14. april 2018. 
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 8. maj 2018. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 8. maj - 28. juni 2018. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 20. juni - 5. juli 2018. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Behandlet 28. juni 2018. 
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
Behandlet 26. september 2018. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
Behandlet 10. oktober 2018. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
Behandlet 8. maj - 10. oktober 2018. 

Medicinrådet modtog den foreløbige ansøgning vedrørende cabozantinib den 9. februar 2018 og den endelige ansøgning den 8. maj 2018.

Fagudvalgets vurdering af klinisk merværdi blev godkendt af Medicinrådet den 28. juni 2018.

Der har, på ansøgers anmodning, været clock-stop i forbindelse med prisforhandling med Amgros fra den 26. juli til den 26. september 2018.

Medicinrådet har, fraset clock-stop, gennemført vurderingen af cabozantinib på 13 uger.