Brolucizumab (Beovu)

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: Novartis
ATC-kode: S01LA06
Sygdomsområde:  Øjensygdomme Oftalmologi
Specifik sygdom:  Aldersrelateret makuladegeneration
Anvendelse:  Våd AMD (neovaskulær (våd) aldersrelateret macula-degeneration (AMD))
Fagudvalg:  Øjensygdomme
Sidst opdateret: 3. juli 2020

Anbefaling

Godkendt den 3. juli 2020

Medicinrådets anbefaling vedr. brolucizumab til våd aldersrelateret makuladegeneration

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 22. november 2019. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 22. november 2019 - 28. februar 2020. 
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 2. april 2020. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 2. april - 25. juni 2020. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 4. juni - 2. juli 2020. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
Behandlet 1. juli 2020. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
Behandlet 2. april - 3. juli 2020. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
Behandlet 25. juni 2020. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
Behandlet 3. juli 2020. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
Behandlet 2. april - 3. juli 2020. 

Medicinrådet har brugt 13 uger og 2 dage på sit arbejde med brolucizumab til våd AMD.