Brigatinib (Alunbrig)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Takeda Pharma A/S
ATC-kode: L01XE43
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Lungekræft Cancer pulmonis
Fagudvalg:  Lungekræft
Sidst opdateret: 25. september 2019

Anbefaling

Godkendt den 25. september 2019

Medicinrådets anbefaling vedrørende brigatinib som mulig standardbehandling til uhelbredelig ALK-positiv ikke-småcellet lungekræft

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 15. oktober 2018. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 15. oktober 2018 - 4. februar 2019. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 27. marts 2019. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 27. marts - 19. juni 2019. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 12. - 26. juni 2019. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
Behandlet 26. juni 2019. 

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
Behandlet 12. september 2019. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
Behandlet 25. september 2019. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
Behandlet 27. marts - 25. september 2019. 

Medicinrådet modtog den foreløbige ansøgning fra Takeda Pharma den 15. oktober 2018. Protokollen for vurdering af brigatinib til ALK-positiv ikke-småcellet lungekræft blev godkendt af Medicinrådet den 4. februar 2019, og sekretariatet modtog den endelige ansøgning den 27. marts 2019.

Vurdering af klinisk merværdi blev godkendt af Rådet den 19. juni 2019. Der har været clockstop mellem den 18. august 2019 og den 15. september 2019 grundet prisforhandlingen.

Den samlede sagsbehandlingstid var 22 uger og 0 dage fra modtagelse af den kliniske del af ansøgningen.