Benralizumab (Fasenra)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: AstraZeneca A/S
ATC-kode: R03DX10
Sygdomsområde:  Lunge- og luftvejssygdomme
Specifik sygdom:  Astma
Anvendelse:  Svær, eosinofil astma
Fagudvalg:  Svær astma
Sidst opdateret: 31. maj 2018

Anbefaling

Godkendt den 30. maj 2018

Medicinrådets anbefaling vedrørende benralizumab som mulig standardbehandling til svær, eosinofil astma

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 15. november 2017. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 15. november - 13. december 2017. 
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 19. februar 2018. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 19. februar - 24. april 2018. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 17. - 25. april 2018. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
Behandlet 25. april 2018. 

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
Behandlet 9. maj 2018. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
Behandlet 30. maj 2018. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
Behandlet 19. februar - 30. maj 2018. 

Medicinrådet modtog den foreløbige ansøgning på benralizumab den 15. november 2017. Ansøgers endelige ansøgning blev modtaget den 19. februar 2018. Vurderingsrapporten blev godkendt af Medicinrådet den 24. april 2018. Medicinrådet har gennemført vurderingen af benralizumab på 14 uger og 2 dage.