Medicinrådets lægemiddelrekommandation vedrørende lægemidler til kronisk migræne, inkl. kriterier for opstart, opfølgning og seponering - version 1.2

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Neurologiske sygdomme
Specifik sygdom:  Migræne
Anvendelse:  Migræne
Fagudvalg:  Migræne
Sidst opdateret: 24. november 2021

Lægemiddelrekommandationen er godkendt af Medicinrådet.

Der findes en tidligere version af denne rekommandation.
Arkiv med tidligere versioner.

Godkendt den 24. november 2021

Medicinrådets lægemiddelrekommandation vedrørende lægemidler til kronisk migræne, inkl. kriterier for opstart, opfølgning og seponering - version 1.2 (godkendt den 24. november 2021 - gældende fra 1. januar 2022). 

OBS: Medicinrådets samling af vurderinger af anti-CGRP-antistoffer til behandling af kronisk migræne, herunder kriterier for opstart, monitorering og seponering