Lægemiddelrekommandation vedr. nyerekræft

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Nyrekræft Renalcellekarcinom
Anvendelse:  Nyrekræft
Fagudvalg:  Nyrekræft
Sidst opdateret: 10. april 2019

Medicinrådet har d. 10. april 2019 besluttet ikke at gå videre med en opdatering af en lægemiddelrekommandation for ”Behandlingsvejledning inklusive lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft”, da Rådet mener, at det faglige grundlag (RADS’ baggrundsnotat) er forældet.

Medicinrådet er i gang med at udarbejde en ny behandlingsvejledning vedrørende metastaserende nyrekræft. Når behandlingsvejledningen foreligger (forventet primo 2020 ), vil Medicinrådet udarbejde en ny lægemiddelrekommandation.

Indtil da accepterer Medicinrådet, at der ikke er en lægemiddelrekommandation på området.

Der findes en tidligere rekommandation
Arkiv med tidligere versioner