Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til førstelinjebehandling af uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft - version 1.6

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Lungekræft Cancer pulmonis
Anvendelse:  Uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft
Fagudvalg:  Lungekræft
Sidst opdateret: 25. juni 2021

Denne lægemiddelrekommandationen for 1. linje er godkendt af Medicinrådet den 23. juni 2021 og træder i kraft den 1. november 2021. Frem til den 1. november er version 1.5 gældende.

Behandlingsvejledninger for 2. linje er under udarbejdelse.

Offentliggjort den 24. juni 2021

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til førstelinjebehandling af uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft - version 1.6