Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til førstelinjebehandling af uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft - version 1.5

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Lungekræft Cancer pulmonis
Anvendelse:  Uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft
Fagudvalg:  Lungekræft
Sidst opdateret: 25. juni 2021

Denne lægemiddelrekommandationen for 1. linje er godkendt af Medicinrådet den 23. juni 2021 og er gældende frem til 1. november 2021, hvor version 1.6 træder i kraft.

Behandlingsvejledninger for 2. linje er under udarbejdelse.

Der findes en tidligere version af denne rekommandation.
Arkiv med tidligere versioner

Offentliggjort den 23. juni 2021

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til førstelinjebehandling af uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft - version 1.5