Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til moderat til svær plaque psoriasis - version 1.2

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Hudsygdomme Dermatologi
Specifik sygdom:  Psoriasis
Anvendelse:  Psoriasis
Fagudvalg:  Psoriasis og psoriasis med ledgener
Sidst opdateret: 1. april 2022

Lægemiddelrekommandationen er godkendt af Medicinrådet og er gældende fra den 1. april 2022.

Der findes en tidligere version 1.1 af denne rekommandation.

Godkendt den 6. januar 2022

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til moderat til svær plaque psoriasis - version 1.2 (godkendt den 18. januar 2022 - gældende fra den 1. april 2022)