Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for anvendelse af biologisk behandling af psoriasisartrit - version 1.5

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Gigtsygdomme Reumatologi
Specifik sygdom:  Psoriasisgigt Psoriasis artrit
Anvendelse:  Psoriasisartrit
Fagudvalg:  Tidligere RADS-fagudvalg Gigtsygdomme
Sidst opdateret: 1. april 2022

Lægemiddelrekommandationen er godkendt af Medicinrådet på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning og er gældende fra den 1. april 2022.

Der findes en tidligere version af denne rekommandation.

Godkendt den 6. januar 2022

Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for anvendelse af biologisk behandling af psoriasisartrit - version 1.5 (godkendt den 4. februar 2022 - gældende fra den 1. april 2022)

OBS: Lægemiddelrekommandation vers. 1.3 er opdateret pga. fejl i doseringsstyrke og 1.4 på grund af fejl i tabel. Læs mere i versionslog.