Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af psoriasisartrit - version 1.0

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Gigtsygdomme Reumatologi
Specifik sygdom:  Psoriasisgigt Psoriasis artrit
Anvendelse:  Psoriasisartrit
Fagudvalg:  Tidligere RADS-fagudvalg Gigtsygdomme
Sidst opdateret: 12. december 2018

Lægemiddelrekommandationen er godkendt af Medicinrådet på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning.

Der findes en tidligere version af denne rekommandation
Arkiv med tidligere versioner

Offentliggjort den 12. december 2018

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af psoriasisartrit - version 1.0