Ændring af RADS sammenligningsgrundlag - Baggrundsnotat for biologiske og syntetiske targeterede lægemidler til behandling af Psoriasis Artritis (PsA) - version 3.2

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Gigtsygdomme Reumatologi
Specifik sygdom:  Psoriasisgigt Psoriasis artrit
Anvendelse:  Psoriasisartrit
Fagudvalg:  Tidligere RADS-fagudvalg Gigtsygdomme
Sidst opdateret: 30. maj 2018

Lægemiddelrekommandationen er godkendt af Medicinrådet på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning.

Der findes en nyere gældende rekommandation.
Gældende rekommandationer

Offentliggjort den 30. maj 2018

Ændring af RADS sammenligningsgrundlag - Baggrundsnotat for biologiske og syntetiske targeterede lægemidler til behandling af Psoriasis Artritis (PsA) - version 3.2