Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedr. lægemidler til von Willebrand

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Blodsygdomme Hæmatologi
Specifik sygdom:  Blødersygdom Hæmofili
Anvendelse:  von Willebrand sygdom
Fagudvalg:  Blødersygdomme
Sidst opdateret: 25. september 2019

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til von Willebrand - version 1.0 (Gældende fra 1. januar 2020)