Adjuverende behandling af komplet reseceret modermærkekræft

Status: Behandlingsvejledning er godkendt

Behandlingsvejledning og baggrund

Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til adjuverende behandling af modermærkekræft - version 1.0

Baggrund for Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til adjuverende behandling af modermærkekræft - version 1.0

 

 

Ansvarligt fagudvalg: Fagudvalget vedr. modermærkekræft og non-melanon hudkræft


Om Medicinrådets behandlingsvejledninger

I behandlingsvejledninger vurderer Medicinrådet flere lægemidler til samme sygdom og tager typisk stilling til, om der er klinisk betydende forskelle mellem lægemidlerne, eller om to eller flere af disse kan ligestilles.

Se Medicinrådets metodehåndbog for yderligere information.

 

Symbolforklaring
Uafsluttet aktivitet   Ikke påbegyndt   Igangværende aktivitet   Igangværende   Aktivitet afsluttet   Afsluttet
Sidst opdateret: 22. januar 2020

Status for vurderingen af terapiområdet

 

Aktivitet       Status
         

Medicinrådet har godkendt indstilling til vurdering af terapiområdet

Dato: 10. oktober 2018

Medicinrådet har på rådsmødet den 10. oktober 2018 besluttet at igangsætte udarbejdelse af en behandlingsvejledning

 

 

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har godkendt projektprotokollen

27. juni 2019

Medicinrådets protokol for en fælles regional behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til adjuverende behandling af modermærkekræft

   
  Aktivitet afsluttet
         
 

Medicinrådet har tilbudt relevante lægemiddelvirksomheder at bidrage med relevant litteratur 

28. juni 2019

      Aktivitet afsluttet

 

 

Aktivitet   Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet udarbejder den fælles regionale behandlingsvejledning

28. juni 2019

 

8 måneder

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har godkendt den fælles regionale behandlingsvejledning og det kliniske sammenligningsgrundlag

22. januar 2020

Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til adjuverende behandling af modermærkekræft - version 1.0

Baggrund for Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til adjuverende behandling af modermærkekræft - version 1.0

 

 

 

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

Aktivitet       Status
         

Medicinrådet har sendt det kliniske sammenligningsgrundlag til Amgros

 

Dato

 

 

  Uafsluttet aktivitet
 
         
         

Medicinrådet har modtaget og godkendt det udvidede sammenligningsgrundlag fra Amgros

Dato:

 

 

  Uafsluttet aktivitet
         
         

Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen

Dato:

 

 

  Uafsluttet aktivitet