Komplet reseceret modermærkekræft

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Modermærkekræft Malignt melanom
Anvendelse:  Komplet reseceret modermærkekræft
Fagudvalg:  Modermærkekræft og non-melanom hudkræft
Sidst opdateret: 6. juli 2020

Behandlingsvejledning og lægemiddelrekommandation

Offentliggjort den 6. juli 2020

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til adjuverende behandling af modermærkekræft - version 1.1

Baggrund for Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til adjuverende behandling af modermærkekræft

Status for vurdering af terapiområdet

Forberedelse og protokol

Aktivitet
Medicinrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en behandlingsvejledning for terapiområdet
Behandlet 10. oktober 2018. 
Medicinrådet udarbejder en protokol
Behandlet 10. oktober 2018 - 27. juni 2019. 
Medicinrådet har godkendt en protokol for behandlingsvejledningen
Medicinrådet har tilbudt relevante lægemiddelvirksomheder at bidrage med litteratur
Behandlet 28. juni 2019. 

Udarbejdelse af fælles regional behandlings­vejledning

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder behandlingsvejledningen
Behandlet 28. juni 2019 - 22. januar 2020. 
Medicinrådet har godkendt den fælles regionale behandlingsvejledning og baggrunden for Medicinrådets behandlingsvejledning

Eventuel udarbejdelse af udvidet sammen­lignings­grundlag og/eller lægemiddel­rekommandation

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt det udvidede sammenligningsgrundlag
Behandlet 3. juni 2020. 

Amgros' udvidede sammenligningsgrundlag vedr. modermærkekræft - version 3.0

Amgros' udvidede sammenligningsgrundlag vedr. modermærkekræft - version 1.0 blev godkendt den 23. april 2020, og version 2.0 blev godkendt den 19. maj 2020. 

Den 3. juni 2020 blev mindre rettelser i Amgros' udvidede sammenligningsgrundlag vedr. modermærkekræft - version 3.0 godkendt.

Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen
Behandlet 6. juli 2020. 

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til adjuverende behandling af modermærkekræft - version 1.1 

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til adjuverende behandling af modermærkekræft - version 1.0 blev godkendt 25. juni 2020. Den 6. juli 2020 blev version 1.1 godkendt.