Lenalidomid (Revlimid)

Status: Færdigbehandlet

ANBEFALING

25. september 2019

Medicinrådets anbefaling vedr. vedligeholdelsesbehandling med lenalidomid til knoglemarvskræft efter højdosis kemoterapi med stamcellestøtte - version 2.0

Baggrund for Medicinrådets anbefaling vedr. vedligeholdelsesbehandling med lenalidomid til knoglemarvskræft efter højdosis kemoterapi med stamcellestøtte - version 2.0 - med bilag

OBS: Anbefalingen afløser en tidligere anbefaling: Medicinrådets anbefaling vedrørende lenalidomid til knoglemarvskræft (myelomatose) fra den 30. januar 2019. 

Om lægemidlet:

Medicinrådets besluttede at tage sagen op af egen drift den 13. marts 2019

Lægemiddel til: Knoglemarvskræft (myelomatose) - vedligeholdelsesbehandling

Fagudvalg: Fagudvalget vedrørende knoglemarvskræft (myelomatose)

 

Symbolforklaring
Uafsluttet aktivitet   Ikke påbegyndt   Igangværende aktivitet   Igangværende   Aktivitet afsluttet   Afsluttet   Clock-stop   Clock-stop
Sidst opdateret: 25. september 2019

Status for vurdering

 

Aktivitet     Status
         

Medicinrådet har besluttet at tage sagen op af egen drift

13. marts 2019

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har godkendt protokol

12. april 2019

Medicinrådets protokol for vurdering af lenalidomid som vedligeholdelsesbehandling af knoglemarvskræft (myelomatose) 2.0

     

Aktivitet afsluttet

         
         

 

 

Aktivitet     Status
         

Medicinrådet vurderer den kliniske merværdi af lægemidlet

12. april - 28. august 2019

 

 

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har godkendt vurderingen af klinisk merværdi

28. august 2019

Medicinrådets vurdering af lenalidomid som vedligeholdelsesbehandling efter højdosis kemoterapi med stamcellestøtte til patienter med nydiagnosticeret knoglemarvskræft (myelomatose) - version 2.0

 

 

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet     Status
         

Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag

12. september 2019

 

 

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet     Status
         

Medicinrådet udarbejder endelig anbefaling

25. september 2019

 

 

  Aktivitet afsluttet