Lenalidomid (Revlimid)

Status: Færdigbehandlet

 

ANBEFALING

OBS: Medicinrådet har vuderet lenalidomid i en ny proces

30. januar 2019
Medicinrådets anbefaling vedrørende vedligeholdelsesbehandling med lenalidomid som mulig standardbehandling til knoglemarvskræft efter højdosiskemoterapi med stamcellestøtte

Baggrund for Medicinrådets anbefaling vedrørende vedligeholdelsesbehandling med lenalidomid som mulig standardbehandling til knoglemarvskræft efter højdosiskemoterapi med stamcellestøtte version 1.1

OBS: Dokumentet er opdateret pr. 14. februar 2019. Bilaget "Lenalidomid: uddybende forklaring til den sundhedsøkonomiske analyse" (Amgros) er blevet tilføjet, da det ved en fejl ikke var en del af den først offentliggjorte version.

Om lægemidlet: 

Ansøger: Celgene ApS

Indikation: Myelomatose

Fagudvalg: Fagudvalget vedrørende knoglemarvskræft (myelomatose)

 

Symbolforklaring
Uafsluttet aktivitet   Ikke påbegyndt   Igangværende aktivitet   Igangværende   Aktivitet afsluttet   Afsluttet   Clock-stop   Clock-stop
Sidst opdateret: 30. januar 2019

Status for ansøgningsproces

 

Aktivitet     Status
         

Indledende møde mellem ansøger og Medicinrådet

31. august 2017

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har modtaget foreløbig ansøgning

14. september 2017

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har sendt protokol til ansøger

19. oktober 2017

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi
af lenalidomid som vedligeholdelsesbehandling
til patienter med knoglemarvskræft
(myelomatose)

      Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget endelig ansøgning

13. november 2017

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har videresendt den økonomiske ansøgning til Amgros

3. november 2017

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet vurderer den kliniske merværdi af lægemidlet

13. november-6. december 2017

 

40 dage

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har udkast til vurdering af klinisk merværdi i høring hos ansøger

23. januar 2018-6. februar 2018

 

14 dage

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har godkendt vurderingen af klinisk merværdi

30. januar 2018

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af lenalidomid som vedligeholdelsesbehandling til behandling af patienter med knoglemarvskræft (myelomatose) - før afsluttet høring hos ansøger

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har modtaget ansøgers høringssvar

6. februar 2018

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Endelig vurdering af klinisk merværdi

6. februar 2018

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af lenalidomid som vedligeholdelsesbehandling til behandling af patienter med knoglemarvskræft (myelomatose)

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag

1. marts 2018

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet udarbejder endelig anbefaling

Medicinrådets anbefaling blev godkendt den 30.  januar 2019.

 

26 dage

  Aktivitet afsluttet