Rådsmøder

Medicinrådet afholder som udgangspunkt 8 til 12 møder om året

Dagsorden offentliggøres fem dage før rådsmødet. Referat fra rådsmøderne offentliggøres senest 14 dage efter mødet.

 

Rådsmøder i 2019:

Onsdag den 30. januar
Onsdag den 20. februar
Onsdag den 13. marts
Onsdag den 10. april
Onsdag den 15. maj
Onsdag den 19. juni
Onsdag den 28. august
Onsdag den 25. september
Onsdag den 2. oktober (tematisk rådsmøde)
Onsdag den 23. oktober
Onsdag den 20. november
Onsdag den 11. december
Onsdag den 18. december (tematisk rådsmøde)

 

Rådsmøder i 2020:

Onsdag den 22. januar
Onsdag den 19. februar
Onsdag den 18. marts
Onsdag den 15. april
Onsdag den 13. maj
Onsdag den 17. juni
Onsdag den 26. august
Onsdag den 23. september
Onsdag den 21. oktober
Onsdag den 18. november
Onsdag den 9. december

 

Læs mere: