Rådsmøder

Medicinrådet afholder som udgangspunkt 8 til 12 møder om året

Dagsorden offentliggøres fem dage før rådsmødet. Referat fra rådsmøderne offentliggøres senest 14 dage efter mødet.

Rådsmøder i 2018:

Tirsdag den 30. januar
Onsdag den 7. februar
Torsdag den 15. marts
Tirsdag den 24. april
Torsdag den 24. maj (tematisk rådsmøde)
Onsdag den 30. maj
Tirsdag den 19. juni (tematisk rådsmøde)
Torsdag den 28. juni
Onsdag den 15. august
Torsdag den 13. september
Onsdag den 10. oktober
Onsdag den 14. november
Onsdag den 12. december

Rådsmøder i 2019:

Onsdag d. 30. januar
Onsdag d. 20. februar
Onsdag d. 13. marts
Onsdag d. 10. april
Onsdag d. 15. maj
Onsdag d. 19. juni
Onsdag d. 28. august
Onsdag d. 25. september
Onsdag d.23. oktober
Onsdag d. 20. november
Onsdag d. 11. december
 

Læs mere: