Rådet

Rådet udgør den øverste ledelse af Medicinrådet. Rådet består af 16 medlemmer og tre observatører

Habilitetserklæringer på rådsmedlemmer og observatører kan findes her

Datoer for Rådets møder kan findes her


Rådsmedlemmer

 • Jørgen Schøler Kristensen, formand
  Lægefaglig direktør, Aarhus Universitetshospital
  Udpeget af Danske Regioner

 • Steen Werner Hansen, formand
  Vicedirektør, Herlev og Gentofte Hospital
  Udpeget af Danske Regioner

 • Carl-Otto Gøtzsche
  Klinikchef, Aalborg Universitetshospital
  Udpeget af Region Nordjylland 

 • Jens Friis Bak
  Lægefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest
  Udpeget af Region Midtjylland

 • Kim Brixen
  Lægelig direktør, Odense Universitetshospital
  Udpeget af Region Syddanmark

 • Knut Borch-Johnsen
  Vicedirektør, Holbæk Sygehus
  Udpeget af Region Sjælland

 • Per Jørgensen
  Vicedirektør, Rigshospitalet
  Udpeget af Region Hovedstaden

 • Henning Beck-Nielsen
  Endokrinologisk afdeling, Odense Universitetshospital
  Udpeget af Lægevidenskabelige Selskaber (DES - Dansk Endokrinologisk Selskab)

 • Niels Obel
  Infektionsmedicinsk Klinik, Rigshospitalet
  Udpeget af Lægevidenskabelige Selskaber (DSI - Dansk Selskab for Infektionsmedicin)

 • Dorte Lisbet Nielsen
  Onkologisk afdeling, Herlev Hospital
  Udpeget af Lægevidenskabelige Selskaber (DSKO - Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)

 • Hanne Rolighed Christensen
  Klinisk farmakologisk afdeling, Bispebjerg Hospital
  Udpeget af regionerne i fællesskab

 • Birgitte Klindt Poulsen
  Klinisk Farmakologiske Afdeling, Aalborg Universitetshospital
  Udpeget af regionerne i fællesskab

 • Lars Nielsen
  Regionsapoteker, Region Hovedstadens Apotek
  Udpeget af regionerne i fællesskab

 • Morten Freil
  Direktør, Danske Patienter
  Udpeget af Danske Patienter

 • Leif Vestergaard Pedersen
  Udpeget af Danske Patienter

 • Dorte Gyrd-Hansen
  Professor, forskningsleder ved Danish Centre for Health Economics (DaCHE), Syddansk Universitet
  Udpeget af Rådet - medlem fra 14. november 2018


Observatører:

 • Marie Louise Schougaard Christiansen
  Speciallæge i klinisk farmakologi, Sundhedsstyrelsen
  Udpeget af Sundhedsstyrelsen

 • Doris Hovgaard
  Medicinsk Evaluering og Biostatistik, Lægemiddelstyrelsen
  Udpeget af Lægemiddelstyrelsen

 • Ida Sofie Jensen
  Koncernchef, Lægemiddelindustriforeningen
  Udpeget af Lægemiddelindustriforeningen