Gå til hovedindholdet

Behandlingsvejledninger/vurdering af terapiområder

Medicinrådet udarbejder fælles regionale behandlingsvejledninger.

De fælles regionale behandlingsvejledninger opsummerer den sundhedsfaglige vurdering af de lægemidler, der er sammenlignet, indenfor et terapiområde. I det dokument, der hedder ”Baggrund for behandlingsvejledning”, er den videnskabelige og kliniske argumentation beskrevet for et antal kliniske spørgsmål. Det kan eksempelvis være:

 • Hvilke lægemidler der kan anses for at være ligestillede, dvs. lige gode til den relevante patientgruppe
 • Hvilke patienter der kan behandles med lægemidlerne
 • Hvilke kriterier der er for opstart af behandling
 • Hvilke kriterier der er for skift af behandling, herunder skift af lægemiddel hos patienter der allerede er i behandling
 • Hvordan og hvor ofte man måler effekt og bivirkninger
 • Hvilke kriterier der er for stop af behandling

I dokumentet ”Behandlingsvejledning og lægemiddelrekommandation” vises de klinisk ligestillede lægemidler på baggrund af evidensgennemgangen og den tilhørende rekommandation, der angiver hvilke specifikke lægemidler, som er mest hensigtsmæssige at anvende ud fra lægemidlernes totalomkostninger.

Se også:

Metodehåndbøger

Læs mere om, hvordan Medicinrådet udarbejder behandlingsvejledninger samt omkostningsanalyser:


Forslag til nye behandlingsvejledninger eller opdateringer

Alle kan opfordre Medicinrådet til at udarbejde en fælles regional behandlingsvejledning for et terapiområde ved at indsende forslag til Rådet. Der kan også stilles forslag om at få opdateret en eksisterende behandlingsvejledning. 

Ved vurdering og prioritering af indkomne forslag lægger Medicinrådet vægt på følgende kriterier:

 • Terapiområdet er en væsentlig udgiftspost eller er i stærk udgiftsvækst, og det er sandsynligt, at to eller flere lægemidler kan ligestilles
 • Terapiområdets målpopulation kan sandsynligvis præciseres
 • Terapiområdet omfatter nye lægemidler, som forventes ligestillet med eksisterende lægemidler med deraf mulighed for besparelse i lægemiddeludgifter 
 • Terapiområdet rummer potentiale for øget ensartethed i behandlingen på tværs af regioner
 • Der er offentliggjort væsentlige nye data af betydning for terapiområdet
 • Terapiområdet er af væsentlig samfundsmæssig og/eller sundhedspolitisk betydning

Sådan foregår udvælgelsen af indkomne forslag:

 1. Forslag kan stilles af alle (f.eks. regionerne, videnskabelige selskaber, patientforeninger, lægemiddelindustrien eller borgere). 
 2. Sekretariatet vurderer forslaget og indstiller et forslag til Rådet om udarbejdelse eller opdatering af en behandlingsvejledning.
 3. Rådet diskuterer oplægget fra sekretariatet og udvælger de terapiområder, hvor der skal udarbejdes en fælles regional behandlingsvejledning. 


Indsend forslag via nedenstående skema og send det til medicinraadet@medicinraadet.dk:

Skema i word-version
Skema i pdf-version