Fagudvalget vedr. porfyrisygdomme

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende porfyrisygdomme

Igangværende vurderinger (1)

Formand

Navn Indstillet af
Morten Munk Frost Nielsen
Afdelingslæge, klinisk lektor
Lægevidenskabelige Selskaber og Dansk Endokrinologisk Selskab

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Lars Vinter-Jensen
Specialeansvarlig overlæge
Region Nordjylland
Har ikke specialet Region Midtjylland
Aleksander Ahm Krag
Professor, overlæge
Region Syddanmark
Har ikke specialet Region Sjælland
Deltager ikke Region Hovedstaden
Peter Skov Esbech
Læge
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Louise Lund
Klinisk farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Pernille Just Vinholt
Overlæge
Dansk Selskab for Klinisk Biokemi
Deltager ikke Dansk Pædiatrisk Selskab
Deltager ikke Dansk Sygepleje Selskab
Peder Sørensen
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Nina Svanborg
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Ilse Linde
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent
ili@medicinraadet.dk

Udpegningsprocessen

Udpegning af formand og godkendelse af kommissorium

Aktivitet
Medicinrådet sender en anmodning til Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, om at indstille en formand
Behandlet 18. februar 2020. 
LVS indstiller en formand
Behandlet 5. marts 2020. 
Medicinrådet vurderer formandens habilitet
Behandlet 6. - 10. marts 2020. 
Kommissorium udarbejdes
Behandlet 14. april - 7. maj 2020. 
Formanden og kommissorium godkendes af Rådet
Behandlet 14. - 25. maj 2020. 

Udpegning af fagudvalgsmedlemmer

Aktivitet
Medicinrådet udsender anmodning om udpegning af fagudvalgsmedlemmer til udpegende enheder
Behandlet 29. maj 2020. 
Medicinrådet modtager udpegninger fra de udpegende enheder
Behandlet 12. juni - 16. august 2020. 
Medicinrådet vurderer de udpegedes habilitet
Behandlet 12. juni - 26. august 2020. 

Fagudvalget er nedsat

Aktivitet
Der er udpeget et tilstrækkeligt antal fagudvalgsmedlemmer til, at fagudvalget er funktionsdygtigt
Behandlet 19. august 2020.