Fagudvalget vedr. neuroblastom

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende neuroblastom

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Formand

Navn Indstillet af
Peder Skov Wehner
Specialeansvarlig overlæge
Region Syddanmark

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Har ikke specialet Region Nordjylland
Karin Bækgaard Nissen
Afdelingslæge
Region Midtjylland
Michael Thude Callesen
Overlæge
Region Syddanmark
Har ikke specialet Region Sjælland
Jesper Sune Brok
Konst. overlæge
Region Hovedstaden
Anna-Maria Barse
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Malene Sofie Nielsen
Farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Henrik Horwitz
Afdelingslæge, klinisk lektor
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi

Medicinrådets sekretariat

Ilse Linde
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent
ili@medicinraadet.dk