Fagudvalget vedr. neuroblastom

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet er formål, sammensætning og opgave beskrevet:
Kommissorium for fagudvalget vedrørende neuroblastom

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Fagudvalgets sammensætning

Der kan være indhentet yderligere oplysninger til brug for vurdering af habilitet end de, der fremgår af habilitetserklæringerne.

Formand

 

Indstillet af

 
         
Peder Skov Wehner 
Specialeansvarlig overlæge, ph.d.  
    Region Syddanmark
         

Navn

   

Udpeget af

 
         
Har ikke specialet     Region Nordjylland
         
Karin Bækgaard Nissen
Afdelingslæge
    Region Midtjylland
         
Niels Fisker
Overlæge
    Region Syddanmark
         
Har ikke specialet
    Region Sjælland
         
Jesper Sune Brok
Afdelingslæge, ph.d.
    Region Hovedstaden
         
Anna-Maria Barse
Patient/patientrepræsentant
    Danske Patienter
         
Maria Kaaberbøl Thorberg
Farmaceut
    Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
         
Henrik Howitz
Afdelingslæge, ph.d., klinisk lektor
    Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi

     

Medicinrådets sekretariat

Fagudvalgskoordinator
Ilse Linde 
ili@medicinraadet.dk