Fagudvalget vedr. metakromatisk leukodystrofi

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedr. metakromatisk leukodystrofi

Igangværende vurderinger (1)

Formand

Navn Indstillet af
Brian Nauheimer Andersen
Overlæge
Lægevidenskabelige Selskaber, Dansk Selskab for Medicinsk Genetik og udpeget af Region Midtjylland

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Har ikke specialet Region Nordjylland
Maria Kibæk
Overlæge
Region Syddanmark
Jens Erik Klint Nielsen
Overlæge
Region Sjælland
Mette Cathrine Ørngreen
Afdelingslæge
Region Hovedstaden
Deltager ikke Dansk Sygepleje Selskab
Birthe Byskov Holm
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Ilse Linde
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent

Udpegningsprocessen

Sidst opdateret: 29. oktober 2021

Udpegning af formand og godkendelse af kommissorium

Aktivitet
Medicinrådet sender en anmodning til Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, om at indstille en formand
Behandlet 22. marts 2021. 
LVS indstiller en formand
Behandlet 13. april - 15. juni 2021. 
Medicinrådet vurderer formandens habilitet
Behandlet 15. - 17. juni 2021. 
Kommissorium udarbejdes
Behandlet 17. - 29. juni 2021. 
Formanden og kommissorium godkendes af Rådet
Behandlet 3. august 2021. 

Udpegning af fagudvalgsmedlemmer

Aktivitet
Medicinrådet udsender anmodning om udpegning af fagudvalgsmedlemmer til udpegende enheder
Behandlet 6. august 2021. 
Medicinrådet modtager udpegninger fra de udpegende enheder
Behandlet 13. august - 26. oktober 2021. 
Medicinrådet vurderer de udpegedes habilitet
Behandlet 13. august - 29. oktober 2021. 

Fagudvalget er nedsat

Aktivitet
Der er udpeget et tilstrækkeligt antal fagudvalgsmedlemmer til, at fagudvalget er funktionsdygtigt
Behandlet 29. oktober 2021.