Fagudvalget vedr. kræft i æggestokkene

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet er formål, sammensætning og opgave beskrevet: 
Kommissorium for fagudvalget vedrørende kræft i æggestokkene

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Fagudvalgets sammensætning

 

Formand

 

Indstillet af

 
Jørn Herrstedt
Forskningsleder, professor, overlæge, dr. med.
    Lægevidenskabelige Selskaber
- Dansk Selskab for Klinisk Onkologi
         

Navn

   

Udpeget af

 
         
Kan ikke udpege en kandidat, der opfylder Medicinrådets habilitetskrav     Region Nordjylland
         
Mette Hæe
Afdelingslæge
    Region Midtjylland
         
Kan ikke finde egnede kandidater, der ønsker at deltage i fagudvalget     Region Syddanmark
         
Kan ikke finde egnede kandidater, der ønsker at deltage i fagudvalget     Region Sjælland
         
Kan ikke udpege en kandidat, der opfylder Medicinrådets habilitetskrav     Region Hovedstaden
         
Birthe Lemley
Patient/patientrepræsentant
    Danske Patienter
         
Dorte Blou
Patient/patientrepræsentant
    Danske Patienter  
         
Maria Kaaberbøl Thorberg
Farmaceut
    Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
         
Troels K. Bergmann
Overlæge, klinisk lektor, ph.d.
    Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
         
Udpegning i gang     Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG)
         
Gabor Liposits
Overlæge
    Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (DSKO)
         

 

Medicinrådets sekretariat

Fagudvalgskoordinator
Ilse Linde
ili@medicinraadet.dk