Fagudvalget vedr. kræft i æggestokkene

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissiorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende kræft i æggestokkene

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (4) Igangværende vurderinger (1)

Formand

Navn Indstillet af
Trine Jakobi Nøttrup
Overlæge
Lægevidenskabelige Selskaber - Dansk Selskab for Klinisk Onkologi

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Bente Lund
Overlæge
Region Nordjylland
Jacob Christian Lindegaard
Overlæge
Region Midtjylland
Trine Lembrecht Jørgensen
Afdelingslæge
Region Syddanmark
Udpegning forventes i efteråret 2020 Region Sjælland
Kan ikke opfylde Medicinrådets habilitetskrav Region Hovedstaden
Birthe Lemley
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Dorthe Blou
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Maria Kaaberbøl Thorberg
Klinisk farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Troels K. Bergmann
Overlæge, klinisk lektor
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Gabor Liposits
Overlæge
Dansk Selskab for Klinisk Onkologi
Trine Zeeberg Iversen
Afdelingslæge
Dansk Selskab for Klinisk Onkologi
Deltager ikke Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe

Medicinrådets sekretariat

Ilse Linde
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent
ili@medicinraadet.dk