Fagudvalget vedr. immunmodulerende behandling med immunglobiner

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende immunmodulerende behandling med immunglobuliner

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Formand

Indstillet af
Thomas Harbo
Overlæge
Lægevidenskabelige Selskaber

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Kan ikke udpege Region Nordjylland
Marit Otto
Overlæge
Region Midtjylland
Søren Hein Sindrup
Professor, overlæge
Region Syddanmark
Jesper Nørregaard
Afdelingslæge
Region Sjælland
Tina Dysgaard Jeppesen
Afdelingslæge
Region Hovedstaden
Susanne Weng Rømer
Farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Lisa Bürgel Pedersen
Speciallæge i klinisk farmakologi
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Søren Hein Sindrup
Professor, overlæge
Dansk Neurologisk Selskab
Svend Erik Dyrskov Hansen
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Lars Nørgaard Sørensen
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Johannes Jakobsen
Professor emeritus, overlæge
Inviteret af formanden

Medicinrådets sekretariat

Anette Pultera Nielsen
Fagudvalgskoordinator
apn@medicinraadet.dk