Gå til hovedindholdet

Fagudvalget vedr. Duchennes muskeldystrofi

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende Duchennes muskeldystrofi

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Anbefalinger og vejledninger (1)

Formand

Navn Indstillet af
Charlotte Olesen
Overlæge
Lægevidenskabelige Selskaber og Dansk Pædiatrisk Selskab

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Lise Lotte Bjerregaard
Overlæge
Region Nordjylland
Karen Markussen Linnet
Overlæge
Region Midtjylland
Niels Ove Illum
Specialeansvarlig overlæge, klinisk lektor
Region Syddanmark
Jens Erik Klint Nielsen
Overlæge
Region Sjælland
Christina Engel Høi-Hansen
Professor, overlæge, dr.med.
Region Hovedstaden
Espen Jimenez Solem
Overlæge, lektor
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Suzanne Granhøj Lindquist
Overlæge
Dansk Selskab for Medicinsk Genetik
Nanna Witting
Overlæge
Dansk Neurologisk Selskab
Jakob Vormstrup Holbech
Overlæge
Dansk Neurologisk Selskab
Britta Hjerrild
Overlæge
Dansk Pædiatrisk Selskab
Bjarne Møller-Madsen
Professor, overlæge
Dansk Ortopædisk Selskab
Ulla Werlauff
Forskningsleder
Rehabiliteringscenter for Muskelsvind
Heidi Aagaard
Direktør, cheflæge
Rehabiliteringscenter for Muskelsvind
Søren Bisgård Johansen
Farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Deltager ikke Dansk Sygepleje Selskab
Søren Ulrich
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter
Alexander Elkær Ibsen
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Anne Sønderbye
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent
aon@medicinraadet.dk