Fagudvalget vedr. Cushings syndrom

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende Cushings syndrom

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Igangværende vurderinger (2)

Formand

Navn Indstillet af
Claus Larsen Feltoft
Overlæge
Lægevidenskabelige Selskaber og Dansk Endokrinologisk Selskab

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Eigil Husted Nielsen
Overlæge
Region Nordjylland
Marie Juul Ørnstrup
Afdelingslæge
Region Midtjylland
Meena Asmar
Overlæge
Region Syddanmark
Har ikke specialet Region Sjælland
Mikkel Andreassen
Overlæge
Region Hovedstaden
Torben Laursen
Overlæge, klinisk lektor
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Gitte Stampe Møller
Klinisk farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Lone Muxoll Storkfelt
Sygeplejerske
Dansk Sygepleje Selskab
Kan ikke udpege Danske Patienter
Gry Bispelund Knudsen
Inviteret af formanden

Medicinrådets sekretariat

Anne Sønderbye
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent
aon@medicinraadet.dk

Udpegningsprocessen

Udpegning af formand og godkendelse af kommissorium

Aktivitet
Medicinrådet sender en anmodning til Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, om at indstille en formand
Behandlet 26. oktober 2020. 
LVS indstiller en formand
Behandlet 10. november 2020. 
Medicinrådet vurderer formandens habilitet
Behandlet 11. november - 14. december 2020. 
Kommissorium udarbejdes
Behandlet 15. december 2020 - 12. januar 2021. 
Formanden og kommissorium godkendes af Rådet
Behandlet 12. - 20. januar 2021. 

Udpegning af fagudvalgsmedlemmer

Aktivitet
Medicinrådet udsender anmodning om udpegning af fagudvalgsmedlemmer til udpegende enheder
Behandlet 26. januar 2021. 
Medicinrådet modtager udpegninger fra de udpegende enheder
Behandlet 27. januar - 12. marts 2021. 
Medicinrådet vurderer de udpegedes habilitet
Behandlet 1. februar - 29. april 2021. 

Fagudvalget er nedsat

Aktivitet
Der er udpeget et tilstrækkeligt antal fagudvalgsmedlemmer til, at fagudvalget er funktionsdygtigt
Behandlet 3. marts 2021.