Fagudvalget vedr. behandling og forebyggelse af venøse blodpropper hos kræftpatienter

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet er formål, sammensætning og opgave beskrevet:
Kommissorium for fagudvalget vedrørende behandling og forebyggelse af venøse blodpropper hos kræftpatienter

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Fagudvalgets sammensætning

Der kan være indhentet yderligere oplysninger til brug for vurdering af habilitet end de, der fremgår af habilitetserklæringerne.

Formand

 

Indstillet af

 
         
Pernille Just Vinholt
Overlæge
    Lægevidenskabelige Selskaber
         

Navn

   

Udpeget af

 
         
Udpegning i gang     Region Nordjylland
         
Kan ikke opfylde Medicinrådets habilitetskrav     Region Midtjylland
         
Lennart Friis-Hansen
Overlæge
    Region Syddanmark
         
Jytte Jensen
Overlæge
    Region Sjælland
         
Jesper Kærgaard
Overlæge
    Region Hovedstaden
         
Gillian Dianna Godette
Patient/patientrepræsentant
    Danske Patienter
         
Merete Schmiegelow
Patient/patientrepræsentant
    Danske Patienter  
         
Christina Ruhlmann
Afdelingslæge, ph.d.
    Dansk Selskab for Klinisk Onkologi
         
Maja Hellfritzsch Poulsen
1. reservelæge, ph.d.
    Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
         
Eva Leinø
Overlæge
    Dansk Hæmatologisk Selskab
         
Dorte Gijsbrechts Husum
Overlæge
    Dansk Cardiologisk Selskab  
         
Anne-Mette Hvas
Professor, overlæge
    Dansk Selskab for Klinisk Biokemi
         
Morten Schnack Rasmussen
Overlæge
    Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase
         

Medicinrådets sekretariat

Fagudvalgskoordinator
Anette Pultera Nielsen
apn@medicinraadet.dk