Fagudvalget vedr. antibiotika

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet:
Kommissorium for fagudvalget vedrørende antibiotika fra RADS

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Fagudvalgets sammensætning

Forvaltningslovens § 3, stk. 2, har været anvendt i forbindelse med udpegning af medlemmer til dette fagudvalg. Læs mere her

Formand

 

Indstillet af

 
         
Thomas Benfield
Professor, overlæge
    Lægevidenskabelige Selskaber
         

Navn

   

Udpeget af 

 
         
Henrik Nielsen
Professor, ledende overlæge, dr.med.
    Region Nordjylland
         
Janne Jensen
Overlæge, speciallæge i infektionsmedicin og intern medicin
    Region Syddanmark
         
Christian Niels Meyer
Overlæge
    Region Sjælland
         
Jonas Bredtoft Boel
Farmaceut
    Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
         
Mikala Wang
Overlæge, ph.d.
    Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi
         
Niels Frimodt-Møller
Professor, klinikchef, overlæge, dr.med.
    Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi
       
Isik Somuncu Johansen
Professor, overlæge, dr.med., M.D.
    Dansk Selskab for Infektionsmedicin
       
Niels Erik Møller
Praktiserende læge, ph.d.
    Dansk Selskab for Almen Medicin
       
Jens Georg Hansen
Speciallæge i almen medicin, dr.med., ekstern lektor
    Dansk Selskab for Almen Medicin
       
Ute Wolff Sönksen
Afdelingslæge
    Statens Seruminstitut
       
Lars Bjerrum
Professor, læge, ph.d.
    Inviteret af formanden
       
Svend Ellermann-Eriksen
Ledende overlæge, dr.med., ph.d.
    Inviteret af formanden
       
Therese Ovesen
Professor, overlæge, dr.med.
    Inviteret af formanden
       
Jesper Thaarup
Overlæge
    Inviteret af formanden
       

Medicinrådets sekretariat

Fagudvalgskoordinator
Anette Pultera Nielsen 
apn@medicinraadet.dk