Gå til hovedindholdet

Tebentafusp (Kimmtrak)

Status: Igangværende

Ansøger: Immunocore Ltd
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer Øjensygdomme Oftalmologi
Specifik sygdom:  Uvealt melanom Modermærkekræft
Anvendelse:  HLA-A*02:01-positive voksne patienter med ikke-resektabel eller metastatisk uvealt melanom
Fagudvalg:  Modermærkekræft og non-melanom hudkræft
Sidst opdateret: 20. februar 2023

Forventet dato for Medicinrådets anbefaling: 29. marts 2023

Vurderingen følger Medicinrådets metodevejledning og procesvejledning for vurdering af nye lægemidler og indikationsudvidelser. 

En sædvanlig proces varer op til 16 uger, fra den dag sekretariatet modtager en fyldestgørende ansøgning (dag 0), til der foreligger en anbefaling fra Medicinrådet.

Status for Medicinrådets vurdering

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
24. september 2021. 

Ansøgning (dag 0)

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
14. juni 2022. 

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport, som er sendt til ansøger og Amgros
17. februar 2023. 

På baggrund af vurderingsrapporten forhandler Amgros med ansøger om lægemidlets pris.

Forhandling

Aktivitet
Sekretariatet har modtaget et forhandlingsnotat med de forhandlede priser fra Amgros

Beslutning om anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen