Gå til hovedindholdet

Tafamidis (Vyndaqel) - revurdering

Status: Igangværende

Ansøger: Pfizer
ATC-kode: N07XX08
Sygdomsområde:  Stofskiftesygdomme Endokrinologi Hjerte- og kredsløbssygdomme Kardiologi
Specifik sygdom:  Amyloidose
Anvendelse:  Transthyretin amyloid kardiomyopati (ATTR-CM)
Fagudvalg:  Transthyretin amyloidose
Sidst opdateret: 23. april 2024

Medicinrådet revurderer denne anbefaling: Medicinrådets anbefaling vedrørende tafamidis til transthyretinmedieret amyloidose med kardiomyopati, version 4.0

Revurderingen sker, fordi ansøger har indsendt en anmodning om revurdering. Revurderingen følger Medicinrådets proces- og metodevejledning for vurdering af nye lægemidler og indikationsudvidelser. Læs mere og find vejledningerne her.

Status for Medicinrådets revurdering

Anmodning om revurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om revurdering
08. november 2023. 
Formandskabet har besluttet, at der skal igangsættes en revurdering
08. november 2023. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den endelige ansøgning
06. marts 2024. 

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

Medicinrådet har godkendt den endelige ansøgning
20. marts 2024. 

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport, som er sendt til ansøger og Amgros

På baggrund af vurderingsrapporten forhandler Amgros med ansøger om lægemidlets pris.

Beslutning om anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen