Gå til hovedindholdet

Selumetinib (Koselugo)

Status: Igangværende

Ansøger: AstraZeneca
ATC-kode: L01EE04
Sygdomsområde:  Sjældne arvelige sygdomme
Specifik sygdom:  Neurofibromatose
Anvendelse:  Symptomatiske, inoperable plexiform neurofibromer (PN) hos pædiatriske patienter med neurofibromatose type 1 (NF1) i alderen 3 år og derover
Fagudvalg:  Sjældne medfødte sygdomme hos børn
Sidst opdateret: 03. november 2023

Forventet dato for Medicinrådets anbefaling: Endnu ikke fastlagt

Vurderingen følger Medicinrådets metodevejledning og procesvejledning for vurdering af nye lægemidler og indikationsudvidelser. 

En sædvanlig proces varer op til 16 uger, fra den dag sekretariatet modtager en fyldestgørende ansøgning (dag 0), til der foreligger en anbefaling fra Medicinrådet.

Status for Medicinrådets vurdering

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
07. januar 2022. 
Tilpasning af fagudvalget til opgaven
25. januar - 30. maj 2023. 

Ansøgning (dag 0)

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en ansøgning fra virksomheden
19. maj 2022. 

Medicinrådet gennemgår ansøgningsmaterialet og går i dialog med virksomheden, for at sikre at ansøgningen indeholder de nødvendige oplysninger (validering).

Medicinrådet har godkendt ansøgningen (dag 0)
08. juni 2023. 

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport, som er sendt til ansøger og Amgros

På baggrund af vurderingsrapporten forhandler Amgros med ansøger om lægemidlets pris.

Forhandling

Aktivitet
Sekretariatet har modtaget et forhandlingsnotat med de forhandlede priser fra Amgros

Beslutning om anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering

Medicinrådet har brugt XX uger og X dage (XX dage) på arbejdet med SYGDOM til INDIKATION