Gå til hovedindholdet

Fagudvalget vedr. sjældne medfødte sygdomme hos børn

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedr. sjældne medfødte sygdomme hos børn

Anbefalinger og vejledninger (2) Igangværende vurderinger (1)

Formand

Navn Indstillet af
Brian Nauheimer Andersen
Overlæge
Lægevidenskabelige Selskaber, Dansk Pædiatrisk Selskab samt udpeget som medlem af Region Midtjylland

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Helle Ladefoged Johnsen
Afdelingslæge
Region Nordjylland
Niels Ove Illum
Specialeansvarlig overlæge, klinisk lektor
Region Syddanmark
Jens Erik Klint Nielsen
Overlæge
Region Sjælland
Udpegning i gang Region Hovedstaden
Terese Kamronn
Læge
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Sigrid Otnes
Farmaceut
Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
Sophia Hammer-Hansen
Afdelingslæge
Dansk Selskab for Medicinsk Genetik
Charlotte Myrup
Overlæge
Dansk Pædiatrisk Selskab
Sara Dirksen
Patient/patientrepræsentant
Inviteret af formanden
Birthe Byskov Holm
Patient/patientrepræsentant
Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Anne Sønderbye
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent
aon@medicinraadet.dk

Udpegningsprocessen

Sidst opdateret: 29. oktober 2021

Udpegning af formand og godkendelse af kommissorium

Aktivitet
Medicinrådet sender en anmodning til Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, om at indstille en formand
22. marts 2021. 
LVS indstiller en formand
13. april - 15. juni 2021. 
Medicinrådet vurderer formandens habilitet
15. - 17. juni 2021. 
Kommissorium udarbejdes
17. - 29. juni 2021. 
Formanden og kommissorium godkendes af Rådet
03. august 2021. 

Udpegning af fagudvalgsmedlemmer

Aktivitet
Medicinrådet udsender anmodning om udpegning af fagudvalgsmedlemmer til udpegende enheder
06. august 2021. 
Medicinrådet modtager udpegninger fra de udpegende enheder
13. august - 26. oktober 2021. 
Medicinrådet vurderer de udpegedes habilitet
13. august - 29. oktober 2021. 

Fagudvalget er nedsat

Aktivitet
Der er udpeget et tilstrækkeligt antal fagudvalgsmedlemmer til, at fagudvalget er funktionsdygtigt
29. oktober 2021.