Gå til hovedindholdet

Pegunigalsidase alfa (Elfabrio)

Status: Igangværende

Ansøger: Chiesi
ATC-kode: A16AB20
Sygdomsområde:  Stofskiftesygdomme Endokrinologi
Specifik sygdom:  Fabrys sygdom
Anvendelse:  Fabrys sygdom
Fagudvalg:  Medfødte stofskiftesygdomme
Sidst opdateret: 28. november 2023

Forventet dato for Medicinrådets anbefaling: 24. januar 2024

Vurderingen følger Medicinrådets metodevejledning og procesvejledning for vurdering af nye lægemidler og indikationsudvidelser. 

En sædvanlig proces varer op til 16 uger fra den dag, sekretariatet modtager en fyldestgørende ansøgning (dag 0), til der foreligger en anbefaling fra Medicinrådet.

Status for Medicinrådets vurdering

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
18. november 2022. 

Ansøgning (dag 0)

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en ansøgning fra virksomheden
4. maj 2023. 

Medicinrådet gennemgår ansøgningsmaterialet og går i dialog med virksomheden for at sikre, at ansøgningen indeholder de nødvendige oplysninger (validering).

Medicinrådet har godkendt ansøgningen (dag 0)
12. juni 2023. 

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport, som er sendt til ansøger og Amgros

På baggrund af vurderingsrapporten forhandler Amgros med ansøger om lægemidlets pris.

Forhandling

Aktivitet
Sekretariatet har modtaget et forhandlingsnotat med de forhandlede priser fra Amgros

Beslutning om anbefaling

Aktivitet Forventet behand­lingstid
Medicinrådet har godkendt anbefalingen -3 dage