Gå til hovedindholdet

Osimertinib (Tagrisso) - revurdering

Status: Igangværende

Ansøger: AstraZeneca
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Lungekræft Cancer pulmonis
Anvendelse:  EGFR-muteret ikke-småcellet lungekræft, adjuverende behandling
Fagudvalg:  Lungekræft
Sidst opdateret: 11. januar 2024

Medicinrådet revurderer denne anbefaling: Medicinrådets anbefaling vedr. osimertinib til adjuverende behandling af EGFR-muteret ikke-småcellet lungekræft, version 1.0 

Revurderingen sker, fordi ansøger har indsendt en anmodning om revurdering. Revurderingen følger Medicinrådets proces- og metodevejledning for vurdering af nye lægemidler og indikationsudvidelser. Læs mere og find vejledningerne her.

Status for Medicinrådets revurdering

Anmodning om revurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om revurdering
24. marts 2023. 
Formandskabet har besluttet, at der skal igangsættes en revurdering
08. juni 2023. 

Ansøger har indsendt en anmodning om revurdering af Medicinrådets anbefaling af osimertinib til adjuverende EGFR-positiv ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) på baggrund af ny data.

Medicinrådets formandskab har besluttet, at Medicinrådet skal revurdere anbefalingen.

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en ansøgning fra virksomheden
30. august 2023. 

Medicinrådet gennemgår ansøgningsmaterialet og går i dialog med virksomheden, for at sikre at ansøgningen indeholder de nødvendige oplysninger (validering)

Medicinrådet har godkendt ansøgningen (dag 0)
19. december 2023. 

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport, som er sendt til ansøger og Amgros

På baggrund af vurderingsrapporten forhandler Amgros med ansøger om lægemidlets pris.

Forhandling

Aktivitet
Sekretariatet har modtaget et forhandlingsnotat med de forhandlede priser fra Amgros

På baggrund af vurderingsrapporten forhandler Amgros med ansøger om lægemidlets pris.

Beslutning om anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen