Gå til hovedindholdet

Olaparib (Lynparza) i kombination med bevacizumab (revurdering)

Status: Igangværende

Ansøger: AstraZeneca
ATC-kode: L01XX46
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Æggestokkekræft Ovariecancer
Anvendelse:  Nydiagnosticeret avanceret HRD-positiv kræft i æggestokkene, æggelederne eller primær kræft i bughinden
Fagudvalg:  Gynækologisk kræft
Sidst opdateret: 19. september 2023

Status for Medicinrådets revurdering

Anmodning om revurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om revurdering
2. november 2022. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport, som er sendt til ansøger og Amgros

På baggrund af vurderingsrapporten forhandler Amgros med ansøger om lægemidlets pris.

Beslutning om anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen