Gå til hovedindholdet

Mavacamten (Camzyos)

Status: Clock-Stop

Ansøger: Bristol Myers Squibb
ATC-kode: C01EB24
Sygdomsområde:  Hjerte- og kredsløbssygdomme Kardiologi
Specifik sygdom:  Hypertrofisk kardiomyopati
Anvendelse:  Hypertrofisk kardiomyopati
Fagudvalg:  Hypertrofisk kardiomyopati
Sidst opdateret: 08. februar 2024

OBS: Der er clock-stop i sagen fra den 10. november 2023-16. februar 2024. Det skyldes, at ansøger har ønsket mere tid til deres tilbagemelding på vurderingsrapporten.

Forventet dato for Medicinrådets anbefaling: 20. marts 2024

Vurderingen følger Medicinrådets metodevejledning og procesvejledning for vurdering af nye lægemidler og indikationsudvidelser. 

En sædvanlig proces varer op til 16 uger, fra den dag sekretariatet modtager en fyldestgørende ansøgning (dag 0), til der foreligger en anbefaling fra Medicinrådet.

Status for Medicinrådets vurdering

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
20. juni 2022. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en ansøgning fra virksomheden
27. april 2023. 

Medicinrådet gennemgår ansøgningsmaterialet og går i dialog med virksomheden for at sikre, at ansøgningen indeholder de nødvendige oplysninger (validering).

Medicinrådet har godkendt ansøgningen (dag 0)
09. juni 2023. 

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

Medicinrådet besluttede, at der skulle være clock-stop i sagen (fra 23. juni-21. juli 2023) , fordi ansøger skulle fremsende nye data til deres ansøgning.

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport, som er sendt til ansøger og Amgros
03. november 2023.  Clock-Stop 10. november 2023

OBS: Der er clock-stop i sagen fra den 10. november til den 16. februar. Det skyldes, at ansøger har ønsket mere tid til deres tilbagemelding på vurderingsrapporten.

På baggrund af vurderingsrapporten forhandler Amgros med ansøger om lægemidlets pris.

Forhandling

Aktivitet
Sekretariatet har modtaget et forhandlingsnotat med de forhandlede priser fra Amgros

Beslutning om anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering

Den forventede sagsbehandlingstid er 16 uger. Ved sagsbehandlingens afslutning indsættes en beskrivelse af sagsbehandlingen her.