Gå til hovedindholdet

Fagudvalget vedr. hypertrofisk kardiomyopati

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet: Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg for hypertrofisk kardiomyopati

Anbefalinger og vejledninger (1)

Formand

Henning Bundgaard
Professor, overlæge
Indstillet af Lægevidenskabelige Selskaber og Dansk Cardiologisk Selskab

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Udpegning i bero Region Nordjylland
Henning Mølgaard
Professor, overlæge, dr.med.
Region Midtjylland
Christina Oxlund
Afdelingslæge
Region Syddanmark
Nick Mattsson (næstformand)
Afdelingslæge
Region Sjælland
Jens Jakob Thune
Overlæge, klinisk forskningslektor
Region Hovedstaden
Lars Riber
Ledende overlæge i hjertekirurgi, lektor, ph.d., dr.med.
Dansk Thoraxkirurgisk Selskab
Rasmus Huan Olsen
Afdelingslæge, klinisk lektor
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Lars Jakobsen
Overlæge
Dansk Cardiologisk Selskab
Rikke Sørensen
Overlæge
Dansk Cardiologisk Selskab
Malene Kjærsgaard Mortensen
Sygeplejerske
Dansk Sygepleje Selskab
Emil Bartels
Overlæge
Inviteret af formanden
Deltager ikke Danske Patienter

Medicinrådets sekretariat

Ilse Linde
Fagudvalgskoordinator, specialkonsulent

Udpegningsprocessen

Sidst opdateret: 06. marts 2023

Udpegning af formand og godkendelse af kommissorium

Aktivitet
Medicinrådet sender en anmodning til Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, om at indstille en formand
21. juni 2022. 
LVS indstiller en formand
10. august 2022. 
Medicinrådet vurderer formandens habilitet
17. august - 11. oktober 2022. 
Kommissorium udarbejdes
11. oktober - 08. december 2022. 
Formanden og kommissorium godkendes af Rådet
08. december 2022. 

Udpegning af fagudvalgsmedlemmer

Aktivitet
Medicinrådet udsender anmodning om udpegning af fagudvalgsmedlemmer til udpegende enheder
13. december 2022. 
Medicinrådet modtager udpegninger fra de udpegende enheder
21. december 2022 - 28. februar 2023. 
Medicinrådet vurderer de udpegedes habilitet
21. december 2022 - 13. marts 2023. 

Fagudvalget er nedsat

Aktivitet
Der er udpeget et tilstrækkeligt antal fagudvalgsmedlemmer til, at fagudvalget er funktionsdygtigt
06. marts 2023.