Lorlatinib (Lorviqua)

Status: Indplaceres direkte i behandlingsvejledning

Ansøger: Pfizer
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Lungekræft Cancer pulmonis
Anvendelse:  1. linjebehandling af patienter med ALK-translokation
Fagudvalg:  Lungekræft
Sidst opdateret: 2. august 2022

Medicinrådet vurderer, om lægemidlet kan indplaceres direkte i en behandlingsvejledning. 

Se den aktuelle behandlingsvejledning her: Medicinrådets behandlingsvejledning vedr. førstelinjebehandling af uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft

Vurderingen følger Medicinrådets metodevejledning og procesvejledning for vurdering af nye lægemidler og indikationsudvidelser. 

Status for Medicinrådets vurdering

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
21. marts 2022. 

Om vurderingen

Aktivitet
Medicinrådet har vurderet, om lægemidlet kan indplaceres direkte i en behandlingsvejledning
1. juli 2022. 


Medicinrådet har godkendt, at lorlatinib (Lorviqua) bliver vurderet som en del af arbejdet med opdateringen af Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til 1. linjebehandling af ikke-småcellet lungekræft.