Esketamin (Spravato) til moderat til svær depression (MDD) hos voksne med manglende respons (revurdering)

Status: Igangværende

Ansøger: Janssen-Cilag A/S
Sygdomsområde:  Psykiatriske lidelser
Specifik sygdom:  Depression
Anvendelse:  Moderat til svær depression (MDD) hos voksne med manglende respons
Fagudvalg:  Behandlingsresistent depression hos voksne
Sidst opdateret: 14. januar 2022

Medicinrådet revurderer esketamin på baggrund af supplerende data fra ansøger og en ny prisforhandling med Amgros.

Se Medicinrådets tidligere behandling af esketamin til behandlingsresistent depression hos voksne, som blev afsluttet den 26. august 2020.

Forventet dato for Medicinrådets anbefaling: 23. februar 2022


Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 18. december 2020. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 18. december 2020 - 16. marts 2021. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 22. oktober 2021. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 22. oktober 2021 - 13. januar 2022. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 3. december 2021. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Behandlet 13. januar 2022. 

Medicinrådets revurdering vedr. esketamin til behandling af behandlingsresistent depression

Der har været udvidet clock-stop fra 15. december 2021 - 13. januar 2022.

Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
Behandlet 13. januar 2022. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
Behandlet 13. januar 2022. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering

Den forventede sagsbehandlingstid er 12 uger. Ved sagsbehandlingens afslutning indsættes en beskrivelse af sagsbehandlingen her.