Esketamin (Spravato)

Status: Igangværende

Ansøger: Janssen-Cilag A/S
Sygdomsområde:  Psykiatriske lidelser Psykiatri
Specifik sygdom:  Depression
Anvendelse:  Moderat til svær depression (MDD) hos voksne med manglende respons
Fagudvalg:  Behandlingsresistent depression hos voksne
Sidst opdateret: 25. juni 2020

Forventet dato for Medicinrådets anbefaling: 26. august 2020

Status for status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 2. september 2019. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 2. september - 5. december 2019. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 30. marts 2020. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 30. marts - 22. juni 2020. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 4. juni - 2. juli 2020. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
Behandlet 30. marts - 22. juni 2020. 
Medicinrådet har godkendt den sundhedsøkonomiske model
Behandlet 22. juni 2020. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering

Den forventede sagsbehandlingstid er 12 uger. Ved sagsbehandlingens afslutning indsættes en beskrivelse af sagsbehandlingen her.