Gå til hovedindholdet

Baricitinib (Olumiant)

Status: Igangværende

Ansøger: Medicinrådet har besluttet at tage sagen op af egen drift
Sygdomsområde:  Hudsygdomme
Specifik sygdom:  Alopecia areata
Fagudvalg:  Atopisk eksem
Sidst opdateret: 31. oktober 2022

Forventet dato for Medicinrådets anbefaling: Endnu ikke fastlagt

Vurderingen følger Medicinrådets metodevejledning og procesvejledning for vurdering af nye lægemidler og indikationsudvidelser. 

En sædvanlig proces varer op til 16 uger, fra den dag sekretariatet modtager en fyldestgørende ansøgning (dag 0), til der foreligger en anbefaling fra Medicinrådet.

Status for Medicinrådets vurdering

Opstart af vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har besluttet at tage sagen op af egen drift
26. oktober 2022. 

Eli Lilly har tilbudt at indsende sundhedsøkonomiske oplysninger om lægemidlet. Medicinrådet afventer oplysningerne, før vurderingen kan begynde.

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport, som er sendt til Amgros

På baggrund af vurderingsrapporten forhandler Amgros med ansøger om lægemidlets pris.

Forhandling

Aktivitet
Sekretariatet har modtaget et forhandlingsnotat med de forhandlede priser fra Amgros

Beslutning om anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen