Gå til hovedindholdet

Avapritinib (Ayvakyt)

Status: Clock-Stop

Ansøger: Blueprint Medicines (Netherlands) B.V.
ATC-kode: L01EX18
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer Mave- og tarmsygdomme
Specifik sygdom:  GastroIntestinal Stromal Tumor (GIST)
Anvendelse:  Behandling af inoperabel eller metastatisk gastrointestinal stromal tumor med PDGFRA-D842V-mutation
Fagudvalg:  Tværgående kræftlægemidler
Sidst opdateret: 14. marts 2024

OBS: Der er clock-stop i sagen pr. 14. marts 2024, da Amgros og ansøger har ønsket, at forhandlingen kan synkroniseres med en sideløbende vurdering af avapritinib til en anden indikation.

Forventet dato for Medicinrådets anbefaling: 22. maj 2024

Vurderingen følger Medicinrådets metodevejledning og procesvejledning for vurdering af nye lægemidler og indikationsudvidelser. 

En sædvanlig proces varer op til 16 uger, fra den dag sekretariatet modtager en fyldestgørende ansøgning (dag 0), til der foreligger en anbefaling fra Medicinrådet.

Status for Medicinrådets vurdering

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
31. marts 2023. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en ansøgning fra virksomheden
29. september 2023. 

Medicinrådet gennemgår ansøgningsmaterialet og går i dialog med virksomheden, for at sikre, at ansøgningen indeholder de nødvendige oplysninger (validering)

Medicinrådet har godkendt ansøgningen (dag 0)
08. januar 2024. 

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport, som er sendt til ansøger og Amgros
08. marts 2024.  Clock-Stop 14. marts 2024

På baggrund af vurderingsrapporten forhandler Amgros med ansøger om lægemidlets pris.

OBS: Der er clock-stop i sagen pr. 14. marts 2024, da Amgros og ansøger har ønsket, at forhandlingen kan synkroniseres med en sideløbende vurdering af avapritinib til en anden indikation.

Forhandling

Aktivitet
Sekretariatet har modtaget et forhandlingsnotat med de forhandlede priser fra Amgros

Beslutning om anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering

Den forventede sagsbehandlingstid er 16 uger. Ved sagsbehandlingens afslutning indsættes en beskrivelse af sagsbehandlingen her.