Nyrekræft

Status: Igangværende

Sygdom:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Nyrekræft Renalcellekarcinom
Indikation/­anvendelse:  Nyrekræft
Fagudvalg:  Nyrekræft
Sidst opdateret: 18. februar 2020

Status for status for vurdering af terapiområdet

Forberedelse og protokol

Aktivitet
Medicinrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en behandlingsvejledning for terapiområdet
Behandlet 10. oktober 2018. 
Medicinrådet udarbejder en protokol
Behandlet 10. oktober 2018 - 28. august 2019. 
Medicinrådet har godkendt en protokol for behandlingsvejledningen
Lægemiddelvirksomheder har mulighed for at bidrage med litteratur i den angivne tidsperiode
Behandlet 3. - 17. september 2019. 

Udarbejdelse af fælles regional behandlings­vejledning

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder behandlingsvejledningen
Påbegyndt 28. august 2019. 
Medicinrådet har godkendt den fælles regionale behandlingsvejledning og baggrunden for Medicinrådets behandlingsvejledning

Eventuel udarbejdelse af udvidet sammen­lignings­grundlag og/eller lægemiddel­rekommandation

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt det udvidede sammenligningsgrundlag
Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen