Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af akromegali forårsaget af hypofysetumor - version 2.2

Status: Arkiveret

Sygdomsområde:  Stofskiftesygdomme Endokrinologi
Specifik sygdom:  Akromegali
Anvendelse:  Akromegali forårsaget af hypofysetumor
Fagudvalg:  Tidligere RADS-fagudvalg
Sidst opdateret: 28. august 2019

Lægemiddelrekommandationen er godkendt af Medicinrådet på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning.

Der findes en nyere version af denne rekommandation, der er gældende fra 1. december 2021.

Gældende rekommandationer

Der findes en tidligere version af denne rekommandation.
Arkiv med tidligere versioner

Offentliggjort den 28. august 2019

Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af akromegali forårsaget af hypofysetumor - version 2.2