Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for behandling af diabetisk maculaødem (DME) - version 2.0

Status: Arkiveret

Sygdomsområde:  Øjensygdomme Oftalmologi
Specifik sygdom:  Diabetisk maculaødem
Anvendelse:  Diabetisk maculaødem (DME)
Fagudvalg:  Tidligere RADS-fagudvalg
Sidst opdateret: 3. maj 2017

Lægemiddelrekommandationen er godkendt af Medicinrådet på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning.

Der findes en nyere gældende rekommandation
Gældende rekommandationer

Offentliggjort den 3. maj 2017

Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for behandling af diabetisk maculaødem (DME) - version 2.0