Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til adjuverende behandling af modermærkekræft - vers. 1.1

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Modermærkekræft Malignt melanom
Anvendelse:  Modermærkekræft, adjuverende behandling
Fagudvalg:  Modermærkekræft og non-melanom hudkræft
Sidst opdateret: 25. maj 2022

Behandlingsvejledning med lægemiddelrekommandation er godkendt af Medicinrådet.

Der findes en nyere gældende version af denne rekommandation. Se den gældende version 1.2 her.

Godkendt den 6. juli 2020

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til adjuverende behandling af modermærkekræft - version 1.1